Vår visjon

Vi vil bidra til å gjøre Jørpeland til et kraftsenter for kunst og kultur.

Vi vil være en kilde til inspirasjon, økt kreativitet og innovasjon for alle.

Vi vil initiere, utvikle og drive ulike aktiviteter i egen regi og støtte andre arrangement som har til hensikt å støtte den samme visjonen.

Vi vil søke støtte og samarbeid lokalt, regionalt og internasjonalt. Nettverket vårt står sentralt i alt vi er involvert i. 

Jørpeland som et spennende fremtidig pressområde.

Det forventes at Jørpeland kan bli et pressområde når tunnel til Stavanger realiseres. Strand Kommune har ikke spesielt god økonomi, og kan svært gjerne havne i hendene på kortsiktige hensikter. Vågen kan lett bli et bytte for boligbyggere som bygger for penga og mennesker som ikke er bymennesker, og som ikke vil bruke byen slik en by forventer seg. Strand i særdeleshet er en sove- og pendlerkommune og trenger å utvikle forholdene for ny næring og i kombinasjon med handel og kultur for og å øke attraktiviteten til nye og ressurssterke medarbeidere og innbyggere.

Det Gamle Skallstøperiet.

Melting Pot har tidligere leiet Det Gamle Skallstøperiet til ulike arrangement. Deler av inntektene har vært fremleie til Strand Båtsenter for vinterlagring av fritidsbåter. Båtsenteret har siden utviklet sin egen moderne båthall. Sigmund Holgersen m.fl. hadde tidligere planer om et marina og bokonsept på Grøtnes like nord for stålverket. Disse planene ble stoppet av Scana og Strand Kommune, bl.a fordi det kunne bli konflikt mellom bomiljø og industri.
Scana har selv i ettertid skissert mulighetene for kunstige holmer i sundet mellom Skallstøperiet og holmen på Jørpeland. Disse planene er inntil videre lagt på is, og Fylkesmannen er ikke noe spesielt glad i planen. Planene er visstnok i sin helhet stoppet. Scana satser nå på å bygge en stor dypvannskai for mottak av utrangerte plattformer fra norsk sokkel.

Strand Kommune har i flere år jobbet med å realisere hotell i Vågen uten å lykkes. Det er også bevilget penger til planarbeid for kulturhus og bro til holmene. Dette arbeidet ser ut til å strande. Melting Pot initierte og finansierte mulighetene for hotell i kombinasjon med kulturhus på Skallstøperiet – et område tett på sjøen, kollektiv transport, parkeringsplasser og unike rekreasjonsmuligheter med bro over til holmen. Dette arbeidet fikk ikke noen særlig støtte i administrasjonen og er lagt på is.

Strategisk Næringsplan for Strand Kommune.

Melting Pot har vært involvert i strategisk næringsplan for Strand Kommune i satsingen på kultur. Målet var og er å gjøre Jørpeland – Ryfylkebyen – til et kraftsenter for kunst og kultur i regionen. Melting Pot ønsker nå å realisere sine erfaringer i kommersielle initiativ innen kunst og kultur på Jørpeland.

Kulturby 2008.

I samarbeid med ISC (International Sculpture Center i New York/New Jersey) sendte Melting Pot søknad til Stavanger Europeisk Kulturby 2008 med prosjektet “We are all steelworkers”. Et arbeide som i sin helhet var et initiativ fra miljøet vårt på Jørpeland og planlagt gjennomført av Melting Pot. Vi hørte aldri noe fra Kulturbyen.

Litt om vår bakgrunn og historie.

Melting Pot er et initiativ og en arena som går på tvers av tradisjonelle skillelinjer, idealistisk og kommersielt. Her møtes næringsliv, kulturorganisasjoner, spesielt interesserte, politiske miljøer og kommunens ledelse for å utvikle Jørpeland som by.
Melting Pot som en arena er opptatt av hvordan vi kan gjøre Jørpeland til et enda triveligere sted å bo, og at byen vår blir et sted enda flere har lyst til å besøke. Melting Pot er drevet frem av ildsjeler i og utenfor Strand Kommune og alle kan delta. Gjennom kvalitet, kreativitet og samhandling vil Melting Pot være en inspirator og en kommentator til det som skjer i byen vår.

Grunderne og ildsjelene i Melting Pot, og som har vært med i fra starten er nesten alle født og vokst opp i ”bygda”, og har gjennom mange år vært engasjerte i kultur- og næringslivet i Strand, Ryfylke og Stavanger. De fleste har sitt virke i kommunen, noen er pendlere til jobber andre steder og noen bor og jobber utenfor kommunen.
Melting Pot har etablert spennende relasjoner med organisasjoner og lag som er viktige støttespillere i ulike arrangement, og vi har finansiert mange prosjekter gjennom lokal støtte, billettsalg og inntekter fra salg av mat, drikke og kunst – skulpturer, malerier, grafikk, foto, bøker, etc

Hvem er vi og hvordan er vi organisert?

Vi vil at området rundt Vågen og sentrum av Jørpeland skal bidra til urbanitet og bymangfold, fylles med kreative skapende mennesker og bedrifter, og attraktiv for innbyggerne og våre gjester.
 


Vi er et lokalt engasjement, med stor kjærlighet til ”bygda”, samarbeidende og med konstruktiv holdning til kortsiktig og langsiktig tenking.
Respekt og forutsigbarhet er våre suksesskriterier.

Drømmen vår er å representere det moderne Ryfylke og samtidig fange opp impulser utenifra.

Jørpeland - viktig driver i utviklingen av et moderne Ryfylke.

Enkelte områder kan bidra til et større bymangfold for Jørpeland, og bydelenes rolle kan bli tydeligere med en satsing på kultur på for eksempel området rundt skallstøperiet og i Vågen. Moderne boliger i kombinasjonen det gamle og rustikke, hotell, kulturhus og kinosal, butikker og restauranter, offentlig kommunikasjon og arbeid i et maritimt mangfold og lett adkomst sjøveien.

Stor handel og invisteringsvilje.

Vi ønsker at sentrum av Jørpeland skal utvikle seg som regionens største handelssenter og de invisteringene som skjer i sentrum, Vågen og på Skallstøperiområde vil være med på å styrke Jørpeland som et kraftsenter for kunst, kultur og handel i regionen.

 

 

Kommentar

Under denne tittelen vil vi gjerne tillate oss litt meningsutveksling om det som skjer i nærmiljøet vårt. Om byens utvikling, kunst og kultur.

”We are all Steelworkers!”

I et tiår har Jørpeland fokusert på byutvikling og det har ikke manglet på ambisjoner og ulike scenario. Ideene har kommet fra mange hold. Inspirerende, frustrerende og mangfoldig.

Bru til holmene, kultursenter på skallstøperiet, i Grahamshagen og oppe i sentrum, hotell på kaien eller i det gamle stålverkshotellet, rennende vann og gågate, blomster og scene på torvet, tak over Jørpeland, Vinmonopol, skulpturer i sentrum, rock´n roll og den gang da.

Kunstnere fra USA, Mexico og Norge, arkitekter, foredragsholdere, deltakere og haugevis av venner, gode minner og spennende debatter. 

Arbeidere på Stålverket som jobbet sammen med skulptører og sammen utfordret stålet er sterke minner. Richard Heinrich svar til ledelsen og på spørsmål hva kunstnerne så i samarbeidet med de ansatte er prentet inn i våre hoder så lenge vi lever – We are all Steelworkers! – er uslåelig knyttet til disse sterke møtene mellom industri og kunst. Det har til stor inspirasjon i alle disse årene, og vi i Melting Pot har latt oss lede av disse mulighetene og disse møtene og som ingen av oss ville skulle ta slutt.

Nå er vi kommet ved en korsvei og ser tilbake med stolthet på alt som er gjort, og ser frem til å ta våre arena inn i et litt smulere farvann, litt mindre ambisiøst, men med samme kurs. Vi tror på ideen om Jørpeland som et kraftsenter i Ryfylke, som et vindu og som en dør. Vi er Rylkinger og vår identitet er bygget på viljen til de menneskene som kom hit for hundre år siden og dro i gang industrihistorien og som er vår arv. 

Nå samler vi oss nå i Rosehagen og gleder oss over det som skjer i denne vakre bygningen og ikke minst den nydelige haven. Rosehagen. Og vi gleder oss til å se dere igjen. Alle som én!

 

Prosjekter i regi av Melting Pot

Stedsutvikling

Det var slik Melting Pot startet. Oppe på Bankloftet i 2000 og i et møte med handelsstanden, forventninger om fremtida og et brennende ønske om å ta mulighetene ut i livet etter at Ryfylkebyen nettopp hadde fått status som ”by”!

Skulptursymposiet 18/8

”Vi er alle stålverksarbeidere!”


Et helt unikt kunstprosjekt i verden, med kunstnere og spesielt interesserte som kommer til Stavanger og Jørpeland for å skape, bygge, debattere, synse og mene om kunstens og skulturens rolle i det offentlige rom, i nært samarbeid med stålverksarbeidere og i utviklingen av Jørpeland som by – og som går med drømmen om å skape et kraftsenter for kunst og kultur i regionen.

Skulpturparken

Vi har arrangert to spennende symposier i samarbeid med arbeiderne på Stålverket. Resultatet er snart et tjue talls skulpturer i rustfritt stål plassert ulike steder her på Jørpeland. Nå samler vi i løpet av sommeren 2010 noen av dem her i Rosehagen og som en begynnelse på en skulpturpark.

Rosehagen

Rosehagen er navnet på det som er mest kjent som Grahamsgården på Jørpeland. En gang en erverdig direktørbolig, i ettertid en barnehage og nå en hage for alle. Rosehagen Kultur og Næringspark. Allerede svært populær og snart en stor håndfull ansatte.

Seminarer

Her kan du lese om våre tidligere seminarer.

Bykonferansen Melting Pot

Melting Pot fikk gjennom ”strategisk næringsplan 2004-2006” i ansvar å utvikle en næringspark for kunst og kultur på Jørpeland. For å få gode ideér arrangerte vi bla. sammen med Strand kommune flere bykonferanser.

Konserter

Her kan du lese om tidligere års konserter.

Utstillinger

Her kan du lese om våre tidliger utstillinger.

 

Rosehagen Kultur og Næringspark
Vågabakken 12
NO-4100 Jørpeland
Tlf. +47 51 74 46 00
kafe@rosehagen.net

Trenger du selskapslokaler eller møtelokaler. Ta kontakt.

Galleriet er åpent etter avtale. Tlf. 905 31 814